Und­gå unød­ven­di­ge

BT - - NYHEDER -

Hvil­ke kosttilskud skal jeg ta­ge? Hvor skal jeg pas­se på? BT gu­i­der dig igen­nem de for­skel­li­ge grup­per af kosttilskud SPIS DIG TIL VITAMINER OG MINERALER En sund og va­ri­e­ret kost da­ek­ker dit be­hov for vitaminer og mineraler.

SPIS GRØNTSAGER i al­le far­ver og helst dem i sa­e­son, da de in­de­hol­der flest vitaminer og mineraler - frost­grønt­sa­ger er og­så o.k. Grøn­ne grøntsager som spi­nat er isa­er ri­ge på jern, imens rø­de grøntsager som pe­ber­frugt og gu­le­rød­der in­de­hol­der A-vi­ta­min.

FANG EN FISK el­ler to om ugen. De fe­de fisk som laks og ma­k­rel er go­de kil­der til D-vi­ta­min og om­e­ga3-fedt­sy­rer. MAGERT KØD f.eks. jern.

VAELG FULDKORN når du spi­ser pas­ta, brød mv., da det in­de­hol­der fle­re vitaminer og mineraler. LAEG ET AEG på tal­ler­k­nen, da det bl.a. in­de­hol­der D-vi­ta­min. MA­GRE MAELKEPRODUKTER god kil­de til f.eks. calci­um. Der er rig­tig man­ge dan­ske­re, som ta­ger kosttilskud, som ik­ke har brug for det

er en god kil­de til er en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.