Mor skal syn­ge

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Han er vant til at stå på sto­re sce­ner ver­den over, hvor han får pu­bli­kum til at skrå­le med på si­ne san­ge sam­men med re­sten af det dan­ske band Lukas Gra­ham. Om ba­re ca. tre uger skif­ter ban­dets for­san­ger, Lukas Gra­ham For­chham­mer, tur­néli­vet ud med rol­len som far. Men dat­te­ren skal ik­ke nød­ven­dig­vis se frem til en god­natsang fra den gar­ve­de san­ger. Det skri­ver ma­ga­si­net Pe­op­le.

»Fru­en og jeg er ble­vet eni­ge om, at hun syn­ger, og jeg la­e­ser, så bar­net ik­ke bli­ver for­vir­ret og tror, at al­le fora­el­dre syn­ger så­dan for de­res børn,« joker han i et in­ter­view med ma­ga­si­net.

Den vor­den­de far har plan­lagt at ta­ge fri for at ny­de den før­ste tid som ny­bagt far: »Jeg ta­ger hjem og hol­der et par må­ne­der fri. Jeg vil øve mig på at skif­te ble­er og be­ro­li­ge ba­by­er,« si­ger han til Pe­op­le.

Straks ef­ter at Lukas Gra­ham For­chham­mer i april af­slø­re­de den gla­e­de­li­ge nyhed, be­gynd­te spe­ku­la­tio­ner­ne om ka­e­re­sten at fl­o­re­re.

Den 27-åri­ge san­ger va­er­ner om sit pri­vat­liv, men i et in­ter­view med Eu­ro­man forta­el­ler han, at ka­e­re­sten bli­ver kaldt ’Ril­lo’, og at de har kendt hin­an­den si­den sko­le­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.