Si­mon Kvamm går i Ni­els Haus­gaards fod­spor

BT - - TV -

En­ten ken­der man ham som fi­gu­ren Bau­ne fra ’Dren­ge­ne fra Angora’ el­ler og­så ken­der man ham som for­san­ge­ren i ban­det Nep­hew. Det er sja­el­dent, at folk bå­de kan le­ve af at syn­ge og af at va­e­re sjove, men det kan Si­mon Kvamm, og det vil han ud­nyt­te.

Han tur­ne­rer der­for med et show de kom­men­de må­ne­der, hvor han bå­de vil la­ve Stand-up og syn­ge nog­le nye san­ge. »Jeg blan­der fak­tisk alt, som jeg rig­tig godt kan li­de. Li­ge fra at syn­ge en sang om at dø til at la­ve en pa­ro­di af en cy­kel­ryt­ter på stof­fer«, si­ger Si­mon Kvamm.

Sel­ve gen­ren er ik­ke sa­er­lig ud­pra­e­get, men Si­mon Kvamm har spe­ci­elt en in­spira­tions­kil­de: » Jeg prø­ver at kø­re lidt ind på den stol­te vej, som Ni­els Haus­gaard kø­rer på, hvor han spil­ler mu­sik og snak­ker lidt. Det vil jeg så gø­re på min egen må­de«, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.