LØRDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 2010.

Den fora­el­d­re­lø­se ga­de­d­reng Da­stan im­po­ne­rer den per­si­ske kon­ge så me­get med sin kamp, at han adop­te­rer Da­stan. Som åre­ne går, får Da­stan til op­ga­ve at vog­te dag­ger­ten med ti­dens sand. Våb­net er en ga­ve fra gu­der­ne, og dets over­na­tur­li­ge kra­ef­ter ef­ter­stra­e­bes af den fa­e­le Nizam, der vil be­gra­ve ver­den i sand. Da­stan og den rap­pe prin­ses­se Ta­mi­na gør, hvad de kan, for at for­hin­dre ham. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Mi­ke Newell. DR1 kl. 15.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.