Fod­bold

BT - - TV -

Det dan­ske lands­hold spar­ker VM-kva­li­fi­ka­tio­nen i gang hjem­me mod Ar­me­ni­en. Ef­ter den kik­se­de kva­li­fi­ka­tion til EM er der sto­re for­vent­nin­ger til VM-kva­li­fi­ka­tio­nen un­der den nye traener Åge Ha­ri­e­de. Chri­sti­an Erik­sen og co. skal der­for le­ve­re en god ind­sats i Par­ken, hvis am­bi­tio­nen om VM­del­ta­gel­se skal hol­des i li­ve. Ka­nal 5: 16.30

Søn­der Om­me, 1976. Kort før Mar­tins kon­fir­ma­tion dør hans mor af kra­eft. Ta­bet på­vir­ker hans far og bror me­get, og nu må Mar­tin for­sø­ge at kom­me sig over sin mors død, sam­ti­dig med at han selv må plan­la­eg­ge den fo­re­stå­en­de kon­fir­ma­tion. Sam­ti­dig op­le­ver han sin før­ste fo­rel­skel­se i sin ve­nin­de Kri­sti­ne. TV 2: 21.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.