Land­mand sø­ger kaerlighed

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Bå­de Den­nis og Jens er nå­et til at skul­le på grup­pe­da­te med de­res ud­valg­te pi­ger. På Den­nis' grup­pe­da­te får pi­ger­ne en stor over­ra­skel­se – og de ser en helt ny si­de af ham. Hos Jens står den på blom­ster­bin­ding, og un­der­vejs kom­mer kvin­der­ne til at ka­em­pe lidt om ham, hvil­ket han be­stemt ik­ke har no­get imod. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.