FELIPE NASR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BRASILIANEREN HAR FLE­RE af de sam­me for­de­le som Pérez: Han har en god sponsor-’pak­ke’ i bag­hån­den, og han kom­mer fra et lu­kra­tivt Re­nault-mar­ked. Nasr har an­gi­ve­ligt go­de for­bin­del­ser til Re­naults kon­cer­n­chef, Car­los Ghosn, og sam­ti­dig ta­el­ler det til hans for­del, at han i 2011 slog Ke­vin Magnus­sen i det bri­ti­ske For­mel 3-mester­skab.

Men om­vendt: Nasr kør­te i 2011 sin an­den sa­e­son i mester­ska­bet, mens Magnus­sen var de­butant på de en­gel­ske ba­ner – og selv om brasilianeren vandt mester­ska­bet, var dan­ske­ren al­min­de­ligt an­der­kendt som årets hur­tig­ste kø­rer. I For­mel 1 har Magnus­sen ge­ne­relt va­e­ret me­re over­be­vi­sen­de end Nasr, så jeg an­ser kun brasilianeren som out­si­der i kam­pen om Re­nault-sa­e­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.