Re­naults al­ter­na­ti­ver

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RE­NAULT HOL­DER FORT­SAT Ke­vin Magnus­sen på pi­ne­ba­en­ken. Team-le­del­sen for­hand­ler til fle­re si­der, men dan­ske­ren er sta­dig med i kam­pen om de to le­di­ge 2017-sa­e­der, og hans loy­a­le sponsor, Best­sel­ler-ejer An­ders Holch Povls­en, ven­tes til Mon­za i we­e­ken­den. Det er nu der skal hand­les, og kø­rer­kar­ru­sel­len ac­ce­le­re­re­de yder­li­ge­re i går, da Felipe Mas­sa an­non­ce­re­de, at han stop­per i For­mel 1 ef­ter den­ne sa­e­son.

Mas­sa var på et tids­punkt in­de i bil­le­det hos Re­nault, men der er ud­over Ke­vin Magnus­sen sta­dig fi­re se­ri­ø­se bej­le­re til de to Re­nault-sa­e­der. Lad mig gen­nem­gå Magnus­sens mest op­lag­te ri­va­ler i kam­pen om de to Re­nault-sa­e­der. Uden klap­hat og rød-hvi­de skyklap­per, na­tur­lig­vis!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.