SER­GIO PÉREZ

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG ER IK­KE i tvivl om at Pérez er Re­naults første­valg. Han har seks års For­mel 1-er­fa­ring, han har kørt en flot 2016-sa­e­son, han med­brin­ger me­xi­can­ske sponso­rer for fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner, og han kom­mer fra et land, hvor der sa­el­ges man­ge gan­ge fle­re Re­naul­ter end i Dan­mark.

Men Re­nault-le­del­sen er og­så klar over, at McLa­ren i 2014 drop­pe­de Pérez for at få plads til Magnus­sen. Det må gø­re ind­tryk, for McLa­ren har en me­get grun­dig og ana­ly­tisk til­gang, når tea­met skal vur­de­re kø­re­re. At McLa­ren for ba­re to år si­den fo­re­trak rook­i­en Magnus­sen uden na­ev­ne­va­er­di­ge sponso­rer frem for den me­re er­far­ne Pérez med mil­li­on-op­bak­ning, bør gi­ve team­chef Fre­de­ric Vas­seur og co. no­get at ta­en­ke over.

Sam­ti­dig er der me­xi­ca­ne­rens lang­tids­po­ten­ti­a­le: Re­nault le­der ef­ter en kø­rer, der kan le­de tea­met på he­le den op­tur, som det vil ta­ge år at få op i fart. Kan og vil 26-åri­ge Pérez det? Med ud­sigt til at der al­le­re­de ef­ter na­e­ste år op­står et le­digt Fer­ra­ri-sa­e­de (som bå­de Pérez og hans sponso­rer tid­li­ge­re har ar­bej­det sam­men med)?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.