ESTEBAN OCON

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER ER MAN­GE i pad­do­ck­en der ha­ev­der, at Ocon al­le­re­de er sik­ret det ene Re­nault-sa­e­de i 2017. Det tror jeg ik­ke på, for den un­ge fran­ske Re­nault-re­ser­ve har sta­dig en kon­trakt med Mer­ce­des. Ty­sker­ne har nu hen­tet ham ’in-hou­se’ og pla­ce­ret ham hos Ma­nor, der me­re og me­re lig­ner Mer­ce­des’ ju­ni­or-team. Her kø­rer han re­sten af sa­e­so­nen sam­men med en an­den Mer­ce­des-la­er­ling, Pa­scal We­hr­le­in.

Jeg er helt med på, at Ocon er en po­ten­ti­el og op­lagt Re­nault-kø­rer i 2017, men jeg tror me­get af­ha­en­ger af hans pra­e­sta­tio­ner i Ma­nor-ra­ce­ren i de kom­men­de uger: Kø­rer han fra We­hr­le­in, vil Mer­ce­des-na­ep­pe slip­pe ham til Re­nault. Om om­vendt: Hvis We­hr­le­in gi­ver Ocon bag­hjul – vil Re­nault så sat­se på ham?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.