Ven­te­de for­ga­e­ves i 13 ti­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LANG NAESE Ju­ven­tus er an­gi­ve­ligt ra­sen­de på Ze­nit Sankt Pe­ters­borg, ef­ter den rus­si­ske klub i 11. ti­me fortrød en han­del, der vil­le sen­de bel­gi­e­ren Axel Wit­sel til Tor­i­no og Se­rie A. Axel Wit­sel sad ba­re og ven­te­de – og ven­te­de. På den sid­ste dag i som­me­rens trans­fer­vin­due var den bel­gi­ske lands­holds­spil­ler i Tor­i­no for at gen­nem­fø­re et skif­te til Ju­ven­tus, men til sidst faldt hand­len igen­nem, og så måt­te midt­ba­ne­dy­na­mo­en med den ka­rak­te­ri­sti­ske fri­su­re ven­de hjem til sin rus­si­ske klub.

Klub­ber­ne var eni­ge om en pris på 18 mil­li­o­ner eu­ro – sva­ren­de til ca. 134 mil­li­o­ner kro­ner – med en bonus på om­kring 22 mil­li­o­ner kro­ner. Der­for fløj den 27-åri­ge bel­gi­er ons­dag til Tor­i­no for at gen­nem­gå det ob­liga­to­ri­ske la­e­ge­tjek, men her­ef­ter ven­te­de han på et ho­telva­e­rel­se i 13 ti­mer på at få grønt lys, in­den rus­ser­ne i sid­ste en­de fik kol­de fød­der og af­bla­e­ste hand­len, skri­ver Foot­ball Ita­lia med hen­vis­ning til Sky Sport Ita­lia.

Iføl­ge Foot­ball Ita­lia glip­pe­de skif­tet, for­di det ik­ke lyk­ke­des den rus­si­ske stor­klub at hen­te den gra­e­ske midt­ba­ne­spil­ler Andreas Sa­ma­ris i Ben­fi­ca som er­stat­ning for Wit­sel. Der­for valg­te Ju­ven­tus at be­hol­de midt­ba­ne­spil­le­ren Her­na­nes, som el­lers var på vej til Genoa.

Axel Wit­sel har kon­trak­t­ud­løb na­e­ste som­mer, så må­ske kan Ju­ven­tus snup­pe ham på en fri trans­fer om et år el­ler for en bil­lig pris til vin­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.