Ma­nu­el Neu­er er ny tysk an­fø­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ver­dens bed­ste fod­bold­må­l­mand skal frem­over va­e­re an­fø­rer for ver­dens­me­stre­ne. Det blev en kends­ger­ning i går, da Tys­klands land­stra­e­ner, Jo­a­chim Löw, of­fent­lig­gjor­de, at Ma­nu­el Neu­er (foto) over­ta­ger an­fø­rer­bin­det per­ma­nent, ef­ter at Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger er stop­pet på lands­hol­det.

Val­get må si­ges at va­e­re me­get lidt over­ra­sken­de. Al­le­re­de un­der EM i Frank­rig var Bay­ern Mün­chen-ke­e­pe­ren an­fø­rer i ho­ved­par­ten af Tys­klands kam­pe.

»Det er en stor ae­re for mig. Det gør mig stolt at skul­le va­e­re an­fø­rer,« sag­de Ma­nu­el Neu­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.