Lyng­by for­hand­ler med in­ve­sto­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fod­bold­klub­ben Lyng­by kan va­e­re på vej til at få en ka­pi­ta­lind­sprøjt­ning fra ud­lan­det. Klub­ben med­del­er, at den for­hand­ler med uden­land­ske in­ve­sto­rer, der kan bli­ve nye po­ten­ti­el­le ho­ve­d­ak­tio­na­e­rer.

Lyng­by har si­den marts haft et ak­tieud­bud i gang, men det er nu luk­ket med øje­blik­ke­lig virk­ning på grund af for­hand­lin­ger­ne.

For ny­lig kom det frem, at klub­ben skylder kom­mu­nen for fi­re måneders le­je af Lyng­by Sta­dion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.