1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sko­vs­ho­ved er godt nok op­ryk­ke­re til DS, men de har ru­stet mas­sivt op i som­me­rens løb og blandt an­det få­et Si­mon Bra­e­mer i trup­pen. Man har spil­let frem­ra­gen­de i sa­e­so­nens før­ste fi­re kam­pe, som al­le er vun­det klart, og det er sva­ert ik­ke at se den sti­me fort­sa­et­te i Her­lufsholm. Va­er­ter­ne er og­så op­ryk­ke­re, men ser ud til at få det sva­ert. De to se­ne­ste op­gør er beg­ge tabt, og det end­da til de to sid­ste op­ryk­ke­re Fremad Val­by og Karl­slun­de, så det vil over­ra­ske me­get, hvis de kan dril­le det su­ve­ra­e­ne top­hold fra Sko­vs­ho­ved. Spil 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.