1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her­lev har det bed­ste hold i Dan­marks­se­ri­ens pul­je 1 og vandt se­ne­st ude over det an­det for­mode­de top­hold Roskil­de KFUM. De spil­ler på kunst­gra­es hjem­me, og da hol­det har man­ge dyg­ti­ge bold­spil­le­re, bør det ik­ke gi­ve dem ud­for­drin­ger. Virum er et hold med et me­get klart kon­cept. De ar­bej­der sten­hårdt for hin­an­den, men er nor­malt ik­ke et hold, der vil fø­re bol­den op langs jor­den, og der­for bør Her­lev ha­ve en klar for­del af un­der­la­get. Virum er et hold, der er sva­e­re at slå, men som Her­lev spil­ler for ti­den, skal de va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter, end til­fa­el­det er.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.