2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er et flot od­ds, man får på Slove­ni­en i den­ne kamp. Det slo­ven­ske U21-hold har le­ve­ret en flot kva­li­fi­ka­tion og vun­det samt­li­ge kam­pe på na­er de to op­gør mod grup­pe­fa­vo­rit­ter­ne fra ita­li­en. Det før­ste op­gør mel­lem de to hold end­te med en klar sejr til Slove­ni­en, hvor slo­ve­ner­ne og­så var do­mi­ne­ren­de i kam­pen, og hvor Slove­ni­en med en sejr kan ta­ge et stort skridt i ret­ning af EM, så har Ir­land stort set ud­spil­let de­res rol­le og ind­til vi­de­re kun hen­tet po­int mod grup­pens to dår­lig­ste hold An­dor­ra og Li­tau­en. Der­for vir­ker 2-tal­let ret godt be­talt i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.