Samu­el­sens selv­mål

BT - - DEBAT -

Li­be­ral Al­li­an­ce fik et til­bud (...) Det har par­ti­et nu sagt nej til, al­le­re­de in­den for­hand­lin­ger­ne om den øko­no­mi­ske 2025-plan er gå­et i gang. Re­sul­ta­tet kan desva­er­re me­get vel bli­ve et valg og en valg­kamp, hvor de bor­ger­li­ge par­ti­er står dybt split­tet. For Dan­mark kan det en­de som en stør­re ulyk­ke, end no­gen hav­de fo­re­stil­let sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.