Fransk me­die: IS står bag

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Kark-

Is­la­misk Stat står bag sky­de­ri­et på Christiania, hvor en po­li­ti­mand blev ramt i ho­ve­d­et.

Den no­get over­ra­sken­de op­lys­ning kom­mer fra IS selv, og gik i af­tes ver­den rundt via det sto­re fran­ske nyheds­bu­reau AFP.

Den for­mode­de ger­nings­mand bag sky­de­ri­et på Christiania var iføl­ge nyheds­bu­reau­et Amaq, der har for­bin­del­ser til Is­la­misk Stat, sol­dat for Is­la­misk Stat, skri­ver AFP.

»Ger­nings­man­den bag an­gre­bet, som må­l­ret­tet gik ef­ter po­li­ti­et i Kø­ben­havn, er en sol­dat i Is­la­misk Stat, og ud­før­te an­gre­bet som føl­ge af op­for­drin­gen om at an­gri­be lan­de i ko­a­li­tio­nen,« skri­ver Amaq iføl­ge AFP med hen­vis­ning til ko­a­li­tio­nen mod Is­la­misk Stat.

Amaq ci­te­rer en unavn­gi­ven kil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.