2,6 mia. tru­et af zi­kavirus

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Så man­ge lo­ka­le tru­es af zi­ka

I Bra­si­li­en er ca. 1,5 mio. men­ne­sker ble­vet smit­tet med zi­ka i et ud­brud, der be­gynd­te i mid­ten af 2015. Om­kring 70 lan­de har si­den meldt om til­fa­el­de af zi­ka. In­gen dog af et om­fang som i Bra­si­li­en.

Virus­set er i langt de fle­ste til­fa­el­de harm­løst, men ik­ke for gravi­de. Ale­ne i Bra­si­li­en er fle­re end 1.600 ba­by­er kom­met til ver­den med unor­malt små ho­ve­d­er og hjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.