In­gen at­le­ter fra OL i Rio har zi­ka-symp­to­mer

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det var et af de helt sto­re sam­ta­le­em­ner for­ud for OL i Rio: Ri­si­ko­en for, at nog­le af de tu­sind­vis af at­le­ter skul­le ram­mes af den fryg­te­de zi­kavirus.

Knap to uger ef­ter le­ge­nes af­slut­ning kan det dog fo­re­lø­big kon­klu­de­res, at der ik­ke var grund til be­kym­ring. I hvert fald mel­der Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO), at der ik­ke har va­e­ret én ene­ste mel­ding om symp­to­mer på zi­kavirus hos de OL-at­le­ter, der nu er vendt hjem fra Bra­si­li­en. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.