’’ ’’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Dej­lig sen­som­mer­hu­mør-op­le­vel­se at chri­sti­a­nit­ter­ne en­de­lig tra­e­der i ka­rak­ter og ryd­der pusher-skid­tet. Ke­ep up the good work!

Sø­ren Es­per­sen,

Vi kan gø­re no­get, men der er så man­ge in­ter­es­ser i det her, så vi kan ik­ke sik­re, at der ik­ke om nog­le uger, nog­le må­ne­der igen op­står has­hhan­del på Christiania.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.