Tri­ne Dyr­holm har skif­tet job

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ons­dag modt­og Tri­ne Dyr­holm en Svend Pris for bed­ste kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler for sin rol­le i fil­men ’Kol­lek­ti­vet’, men fak­tisk har hun det se­ne­ste styk­ke tid ik­ke ba­re stå­et for­an ka­me­ra­et, men og­så bag­ved.

Hun har nem­lig få­et ae­ren af at skul­le in­stru­e­re to af­snit af den na­e­ste – og sid­ste – sa­e­son af ’Ar­vin­ger­ne’, og det stil­ler nye krav til hen­de.

»Det har va­e­ret en ka­em­pe ud­for­dring. Jeg sid­der og klip­per li­ge for ti­den,« forta­el­ler den pris­be­løn­ne­de sku­e­spil­ler.

Sa­e­son tre bli­ver den sid­ste i se­ri­en om Grøn­ne­går­den, Gro, Sig­ne, Emil og Fre­de­rik og får pre­mi­e­re i be­gyn­del­sen af 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.