Det var ka­er­lig­hed ved før­ste blik

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

POWER-PAR De har holdt sam­men i tykt og tyndt, og i juli kun­ne den tid­li­ge­re Spi­ce Girls-stjer­ne Vi­cto­ria Beck­ham og fod­bol­di­do­let David Beck­ham fejre 17-års bryl­lups­dag. Par­ret mød­te hin­an­den i fod­bold­klub­ben Man­che­ster Uni­teds spil­ler­lo­un­ge, og san­ge­r­in­den faldt pla­dask for den nu tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler.

Det forta­el­ler Vi­cto­ria Beck­ham i et brev skre­vet til sit 18-åri­ge jeg, som brin­ges i bri­ti­ske Vogu­es ok­to­be­r­ud­ga­ve.

»Ka­er­lig­hed ved før­ste blik ek­si­ste­rer. Det vil ske for dig i Man­che­ster Uni­teds spil­ler­lo­un­ge, selv om du vil bli­ve en smu­le fuld, og de pra­e­ci­se de­tal­jer vil va­e­re slø­re­de,« skri­ver hun i bre­vet til sit te­e­na­ge-jeg. Gemt fly­bil­let I bre­vet for­kla­rer tøj­de­sig­ne­ren, at de an­dre fod­bold­spil­le­re straks gik i ba­ren for at drik­ke med de­res kam­me­ra­ter, mens David Beck­ham blev stå­en­de sam­men med sin fa­mi­lie.

»Og han har så­dan et sødt smil. Du er og­så ta­et med din fa­mi­lie, og du ta­en­ker på, hvor ens I fø­ler jer. Han vil spør­ge dig om dit num­mer,« fort­sa­et­ter hun i Vogue og af­slø­rer, at ge­ma­len har be­holdt den fly­bil­let, som hun skrev det ned på den­gang.

Tøj­de­sig­ne­ren, som for Ka­er­lig­hed ved før­ste blik ek­si­ste­rer. Det vil ske for dig i Man­che­ster Uni­teds spil­ler­lo­un­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.