De sid­ste telt­lej­re for asylan­sø­ge­re bli­ver tømt

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

De tre sid­ste telt­lej­re, hvor der si­den sid­ste år har bo­et asyl­sø­ge­re, bli­ver nu tømt for be­bo­e­re, er­fa­rer Ritzau.

Lej­re­ne tøm­mes som led i en stør­re plan, hvor an­tal­let af plad­ser i asyl­sy­ste­met skal brin­ges ned, skri­ver Jyl­lands-Po­sten.

Det skyl­des, at der er kom­met langt fa­er­re asyl­sø­ge­re til Dan­mark, end man hav­de ven­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.