Rio vi­ses i Pa­ris

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Nu har Kia vist bil­le­der af den helt nye, fjer­de ge­ne­ra­tion af Kia Rio, som får pre­mi­e­re på Pa­ris mo­tors­how. Der er sto­re for­vent­nin­ger til bi­len, som er Ki­as mest po­pu­la­e­re, så det nye, me­re ro­bu­ste de­sign skal helst kun­ne fast­hol­de mo­del­lens suc­ces. Bi­len bli­ver en smu­le bre­de­re, og el­lers er de stør­ste aen­drin­ger in­de i ka­bi­nen, der får et me­re mo­der­ne ud­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.