Pri­ser på ny Toy­o­ta

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Toy­o­ta in­tro­du­ce­rer til års­skif­tet den helt nye cros­sover C-HR, som bli­ver en in­ter­es­sant til­fø­jel­se til Toy­o­tas pro­gram. Nu er der kom­met pri­ser på bi­len, og man vil la­eg­ge ud med en ra­ek­ke kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge lea­sing­til­bud: 3.495 kr. pr. må­ned bli­ver pri­sen, og al­le­re­de nu be­gyn­der Toy­o­ta for­sal­get. Toy­o­ta lover et ek­stra­or­di­na­ert højt ud­styrsni­veau på bi­ler­ne, som kom­mer til at ko­ste fra 332.480 kr. i al­min­de­ligt salg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.