Flam­men blev s

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Se­ne­ste: Fre­de­rik An­der­sen ude med ska­de

FRE­DE­RIK AN­DER­SEN HAR

va­e­ret til MRI-scan­ning på ho­spi­ta­let og er net­op ble­vet dømt ude i 1 - 2 uger pga. min­dre la­esio­ner i den skul­der, han lan­de­de på ef­ter det ha­en­de­li­ge sam­men­stød med Oli­ver Björk­strand sent i kam­pen mod Slove­ni­en.

»Vi ar­bej­der li­ge nu på at få Fre­de­rik til Tor­on­to hur­tigst mu­ligt, så de kan fo­re­ta­ge de­res eg­ne checks og vur­de­rin­ger og for­hå­bent­ligt få ’Fre­de’ klar til Wor­ld Cup of Ho­ck­ey se­ne­re i sep­tem­ber,« si­ger lands­hol­dets pres­se­tals­mand, Claus Fon­nes­bech Chri­sten­sen. mlb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.