Mi­nos fe­de som­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KATJIIING Pa­ris Saint-Ger­main på en fri trans­fer.

Med som­me­rens sto­re hand­ler har Rai­o­la iføl­ge AS i år ban­ket ver­dens mest an­er­kend­te agent og sin helt sto­re kon­kur­rent, Jor­ge Men­des, der har spil­le­re som Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Ja­mes Rodrígu­ez og Ángél Dí María. Sam­men­lig­net med Rai­o­la har han iføl­ge me­di­et va­e­ret ’en pe­ri­fer fi­gur’ den­ne som­mer.

Ud over Ibra­him­ovic, Pog­ba og Mk­hi­tary­an er Rai­o­la og­så agent for blandt an­dre Ma­rio Ba­lo­tel­li, Ro­me­lu Lukaku og Blai­se Ma­tu­i­di. Pizza og Berg­kamp Det star­te­de langt fra gla­mour og mil­li­o­ner for Mi­no Rai­o­la i den hol­land­ske by Haar­lem, hvor han vok­se­de op med fa­mi­li­ens pizze­ria som om­drej­nings­punkt. Drøm­men om en kar­ri­e­re som fod­bold­spil­ler måt­te op­gi­ves al­le­re­de som 18-årig, hvor­ef­ter Rai­o­la ka­ste­de sig over ju­ra. Al­le­re­de i be­gyn­del­sen af 20er­ne sad han med en di­rek­tør­post i barn­dom­s­klub­ben Haar­lem. Han for­lod dog hur­tigt klub­ben og for­kla­re­de det med, at be­sty­rel­sen var ’for kon­ser­va­tiv.’

I 1993 hen­te­de den hol­land­ske stjer­ne­a­gent Rob Jan­sen halvt ita­li­en­ske Mi­no Rai­o­la ind som tolk i for­bin­del­se med den hol­land­ske Ajax-stjer­ne Den­nis Berg­kamps skif­te til ita­li­en­ske In­ter. Den­ne tjans skaf­fe­de Rai­o­la en fuld­tids­stil­ling i Rob Jan­sens agentvirk­som­hed, Sport-pro­mo­tion.

And the rest is hi­story.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.