1 , 8 3

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker helt fjol­let, at Port­s­mouth er så kla­re fa­vo­rit­ter i det­te op­gør. Va­er­ter­ne har ik­ke va­e­ret over­be­vi­sen­de i den­ne sa­e­son, hvor man blot har sco­ret fi­re gan­ge i fem kam­pe og vandt se­ne­st ufortjent i Exe­ter. Ind­til ne­der­la­get mod Notts Co­un­ty har Crawley le­ve­ret en glim­ren­de sa­e­son - ik­ke mindst de­fen­sivt, hvor man på ude­ba­ne har stå­et godt på ba­nen og så selv ud­nyt­tet de chan­cer, man har spil­let sig frem til. På pa­pi­ret er Port­s­mouth et bed­re hold, men de er sta­dig ble­vet vold­somt over­vur­de­re­de af mar­ke­det ge­ne­relt i det­te mat­chup.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.