2 ,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brøns­høj mi­ste­de et par pro­fi­ler før sa­e­so­nen, men har sta­dig et fint hold. Man har spil­let til me­re end de tre po­int, man står med, og de skal i hvert fald ha­ve for­nuf­tig chan­ce for at få po­int med fra den­ne kamp. Frem har nem­lig ik­ke få­et tin­ge­ne til at spil­le for al­vor i det­te ef­ter­år. Man vandt godt nok se­ne­st over HIK, men var de­ci­de­re­de hel­di­ge med at få sej­ren ef­ter en slut­fa­se, hvor HIK bå­de ram­te stol­pen og bra­end­te straf­fes­park og ser man på de to holds pra­e­sta­tio­ner ind­til vi­de­re, er det sva­ert at se, hvor­for Frem skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.