UGENS APP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Hvad: Pris:

Pe­ak Gra­tis, men der kan til­kø­bes fle­re op­ga­ver i ap­pen Sund al­dring hand­ler og­så om at hol­de hjer­nen skarp. Ap­pen Pe­ak gi­ver dig for­skel­li­ge op­ga­ver, der tra­e­ner din hukom­mel­se, dit sprog, dit fo­kus og din ev­ne til pro­blem­løs­ning. Lidt som i sko­le­ti­dens op­ga­vebø­ger, blot på tid og med øje­blik­ke­lig fe­ed­ba­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.