Mar­gret­he Ves­ta­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

• Født 13. april 1968 i Glo­strup • Dat­ter af to pra­e­ster • Bor til dag­lig i Bruxel­les • Gift med Tho­mas Jen­sen og mor til tre døtre • Ud­dan­net cand.po­lit. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet • Kon­kur­ren­ce-kom­mis­sa­er i EU si­den 2014 • Po­li­tisk le­der af De Ra­di­ka­le 2007-2014 • Øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster 2011-2014 • Un­der­vis­nings- og kir­ke­mi­ni­ster 1998-2001 • Spe­ci­al­kon­su­lent og se­kre­ta­ri­ats­chef i Øko­no­mi­sty­rel­sen 1995-1998 • Lands­for­mand for Det Ra­di­ka­le Ven­stre 1993-1997

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.