K

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

vin­der dra­ger. Ik­ke kun ma­end, men og­så hin­an­den. Vi spej­ler os i hin­an­den, ser op til hin­an­den og ko­pi­e­rer hin­an­den og det tøj, vi går i. Men fak­tisk er det ik­ke tø­jet, men der­i­mod ud­strå­lin­gen og kro­ps­hold­nin­gen, man først la­eg­ger ma­er­ke til, når man dra­ges af en kvin­de og hen­des stil. Det er be­stemt ik­ke kun de un­ge kvin­der, der dra­ger. Kvin­der på den an­den si­de af det hal­ve år­hund­re­de stik­ker ud og in­spi­re­rer som al­drig før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.