Hunde

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

We­e­kend - 03.09.2016 An­net­te Møl­lepovl med si­ne to hunde 57 år God stil: Anet­te ud­strå­le­de no­get la­ek­kert. Må­ske var det hund­e­ne, el­ler hen­des cool­ness i for­hold til at va­e­re la­ek­ker, selv­om hun var kla­edt i ’sla­ske­tøj’ og in­di­a­ner­sko. Min ve­nin­de har al­tid sagt: ’At gå med den hund, er som at gå rundt med en me­get la­ek­ker ta­ske’. Hunde kan godt va­e­re la­e­kre ac­ces­so­ri­es. Hvor­for valg­te du det­te out­fit? »Det skul­le va­e­re af­slap­pet i dag. Så jeg har sla­ske­buk­ser og en car­di­gan på. Når jeg kom­mer på ar­bej­de, sa­et­ter jeg en bla­zer og hø­je sko til.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.