Rødt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ca­rin Douu­nie 55 år God stil: Ca­rins stil er fuld­sta­en­dig gen­nem­ført med hår, bukser, blu­se, ta­ske og la­e­ber – i rødt. Jeg el­sker folk, der på hver sin må­de går ’all-in’. De smuk­ke, højtal­je­re­de bukser gi­ver hen­de lan­ge ben. Hvor­for valg­te du det­te out­fit? »Vej­ret var over­sky­et, så jeg valg­te no­get tøj, der kun­ne ly­se op i ga­de­bil­le­det. Jeg går of­te i far­ver. Sko­e­ne valg­te jeg, for­di jeg skul­le gå me­get i dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.