Sex i tal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

af al­le ma­end over 40 år har rejs­nings­pro­ble­mer i en grad, så de ik­ke kan gen­nem­fø­re et sam­le­je la­ve­re ri­si­ko for hjer­te­kar­syg­dom­me har ma­end, der dyr­ker sex to gan­ge om ugen sam­men­lig­net med ma­end, der kun dyr­ker sex én gang om må­ne­den el­ler min­dre fle­re ma­end har købt po­tens­mid­ler i 2015 sam­men­lig­net med 2010 voks­ne dan­ske­re me­ner, at se­xli­vet er vig­tigt el­ler me­get vig­tigt for de­res triv­sel Cir­ka halv­de­len af al­le kvin­der op­le­ver tør­hed i ske­den ef­ter over­gangs­al­de­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.