Un­der­li­vet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Dit­te Trol­le

Hja­elp til rejs­ning

»Ma­end får ty­pisk lidt sva­e­re­re ved at få og hol­de en rejs­ning med al­de­ren. Blo­det har sva­e­re­re ved at kom­me frem og det kan skyl­des f.eks. åre­for­kal­k­ning, der kan fore­byg­ges med en sund livs­stil. Der­u­d­over kan man kø­be po­tens­mid­ler som Vi­a­gra, der på­vir­ker blod­kar­re­ne, så der kom­mer me­re blod til pe­nis. Hvis man har rejs­ning, når man våg­ner om mor­ge­nen, er det et tegn på, at sy­ste­met vir­ker, som det skal.« Gy­nae­ko­log og for­fat­ter til fle­re bø­ger om sex bl.a. ’Sex ef­ter 50’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.