Krop­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eks­pe­ri­mentér

»Vi ved, at der med al­de­ren kan op­stå små og sto­re for­hin­drin­ger for se­xli­vet. Må­ske har man fy­si­ske ska­van­ker, må­ske ta­ger man me­di­cin, som har seksu­el­le bi­virk­nin­ger. Der­for er det vig­tigt at prø­ve sig frem og tur­de eks­pe­ri­men­te­re lidt. Må­ske tri­ves man med helt an­dre stil­lin­ger end tid­li­ge­re, må­ske skal man ba­re gi­ve sig bed­re tid. Og­så seksu­el­le hja­el­pe­mid­ler kan va­e­re sa­gen for nog­le. Hvor der er vil­je, er der en vej – og­så når det ga­el­der sex.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.