M

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil

We­e­kend - 03.09.2016 Med­lem af Fol­ke­tin­get, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Født 1977 i Kor­sør Ba­chel­or i statskund­skab Mor til to og bonus­mor til ka­e­re­stens to børn ar­tin var en del af bok­se­klub­ben i Kor­sør. Han ska­te­de. Og så var han to år ae­l­dre. Nog­le men­ne­sker sa­et­ter så dy­be spor i én, at de al­drig helt ud­vi­skes, selv om åre­ne går. Mar­tin er en af dem. Han var fol­ke­tings­po­li­ti­ker Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theils før­ste sto­re ka­er­lig­hed. Og først for en må­ned si­den, ved en swim­m­ing­pool på en cam­ping­plads i Ita­li­en, fandt hun ud af, hvad der var ble­vet af ham.

Per­nil­le og Mar­tin var ov­re den al­der, hvor man spurg­te hin­an­den, om man skul­le va­e­re ka­e­re­ster. De kom ba­re sam­men. Hun var 12, og han var 14, og de var beg­ge en del af flok­ken af un­ge og rast­lø­se i provin­sen.

»Der sker ik­ke en skid i Kor­sør, og som te­e­na­ger ha­en­ger man ba­re ud ne­de i by­en. Når jeg ta­en­ker på det, ma­er­ker jeg den der helt elek­tri­ske fø­lel­se af at va­e­re så ung og va­e­re fo­rel­sket i en, som er en del af flok­ken. Når man går fra barn­dom og be­gyn­der at ori­en­te­re sig ud mod ver­den. At ta­ge ud om af­te­nen el­ler ta­ge ned i klub­ben. Han var en del af alt det. Og så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.