Dit ud­byt­te af styr­keog kon­di­tions­tra­e­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

• Øget velva­e­re og po­si­tiv

sel­vop­fat­tel­se • Øget funk­tio­nel styr­ke • Bed­re ba­lan­ce • Re­du­ce­ring af ri­si­ko for fald el­ler

an­dre ska­der i hver­da­gen • Bed­re kon­di­tion • Bed­re mu­skel­funk­tion i

dag­lig­da­gens gø­re­mål • Mu­lig­hed for so­ci­alt samva­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.