AEl­dre cyk­list dra­ebt i tra­fik­ken

BT - - NYHEDER -

En 75-årig mand blev i går mor­ges dra­ebt i en tra­fi­ku­lyk­ke i Is­høj syd for Kø­ben­havn.

Ulyk­ken ske­te, da man­den på sin cy­kel vil­le svin­ge til ven­stre ad Tra­ne­gil­de Strand­vej fra Is­høj Strand­vej.

»Her bli­ver han ramt af en bi­list, der over­ser ham,« forta­el­ler vagt­chef Lars Jør­gen­sen fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

Bi­li­sten, der iføl­ge vagt­che­fen hav­de ube­tin­get vi­gepligt i T-kryd­set, vil bli­ve sig­tet for uagt­somt mand­drab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.