Ryg­ter: Zim­bab­wes Mu­ga­be al­vor­ligt syg

BT - - NYHEDER -

Zim­bab­wes man­ge­åri­ge pra­esi­dent Ro­bert Mu­ga­be ven­der hjem ef­ter en ud­lands­rej­se, og der er sta­er­ke for­ly­den­der om, at han er al­vor­ligt syg.

Øjen­vid­ner så ham lan­de i luft­hav­nen i ho­ved­sta­den Ha­ra­re, i går. Iføl­ge ved­hol­den­de ryg­ter har han va­e­ret i Du­bai for at bli­ve be­hand­let for en al­vor­lig sygdom.

Den 92-åri­ge Mu­ga­be er Afri­kas ae­ld­ste le­der. Han så ud til at ha­ve det fint, da han for­lod sit fly i luft­hav­nen i sel­skab med fle­re af si­ne sik­ker­heds­vag­ter.

»Jeg har va­e­ret til et fa­mi­lie­an­lig­gen­de i Du­bai, som hand­ler om min søn,« sag­de han til jour­na­li­ster i luft­hav­nen på det lo­ka­le sprog sho­na.

»Ja, jeg var død, det er sandt nok, jeg var død. Men jeg genop­stod, som jeg al­tid gør. Når jeg ven­der til­ba­ge til mit land, så er jeg vir­ke­lig igen,« til­fø­je­de han sar­ka­stisk på en­gelsk.

Det var en hen­vis­ning til spe­ku­la­tio­ner på man­ge hjem­mesi­der, at han er buk­ket un­der for sygdom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.