Us­be­ke­re ka­ster ro­ser ef­ter pra­esi­dent Karim­ovs rust­vogn i ho­ved­sta­den

BT - - NYHEDER -

Tu­sind­vis af ind­byg­ge­re i Us­be­ki­stans ho­ved­stad, Tasj­kent, stod tid­ligt i går mor­ges klok­ken 6.00 klar langs by­ens ho­ved­ga­de for at se be­gra­vel­ses­op­to­get for lan­dets le­der gen­nem 25 år, Is­lam Karim­ov. Det skri­ver Reu­ters.

Den 78-åri­ge pra­esi­dent dø­de fre­dag og blev i går be­gra­vet i sin fø­de­by Sa­mar­kand, 300 ki­lo­me­ter syd­vest for ho­ved­sta­den.

Om­kring halv­de­len af Us­be­ki­stans godt 30 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re er født, mens Karim­ov har sid­det ved mag­ten.

Man­ge i Tasj­kent var mødt op med rø­de ro­ser, som de smed ef­ter rust­vog­nen, i takt med at kor­te­gen med Karim­ovs lig pas­se­re­de for­bi. Pre­mi­er­mi­ni­ster Sjav­kat Mir­si­ja­jev var ud­pe­get til at stå i spid­sen for sør­ge­pro­ces­sen i for­bin­del­se med Karim­ovs be­gra­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.