25-årig fa­engs­let for at sky­de mod hus i Toft­lund

BT - - NYHEDER -

En 25-årig mand, der er mista­enkt for at ha­ve skudt mod et hus i Toft­lund tors­dag af­ten, er ved Ret­ten i Søn­der­borg ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger.

Det op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti på Twit­ter.

Klok­ken 20.30 tors­dag af­ten fik po­li­ti­et en an­mel­del­se om, at der var ble­vet af­fy­ret skud mod et hus i Toft­lund i Søn­derjyl­land.

Kvin­den, der bor i hu­set, blev ik­ke ramt af skud­de­ne.

Al­le­re­de tors­dag af­ten blev den 25-åri­ge, der er fra om­rå­det, ef­ter­lyst, og fre­dag lyk­ke­des det po­li­ti­et at an­hol­de ham.

Han blev sig­tet for at brin­ge an­dres liv el­ler før­lig­hed i fa­re, ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se og ind­brud.

»Vi fo­re­ta­ger an­hol­del­sen ved Vej­en, hvor vi tra­ef­fer ham i bil. En bor­ger hav­de set ham i om­rå­det og hen­vend­te sig til os,« sag­de vagt­chef hos Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti Mads Le­er­vad Dam­mark i for­bin­del­se med an­hol­del­sen.

Mo­ti­vet til sky­de­ri­et er end­nu uvist. Kvin­den ken­der iføl­ge po­li­ti­et ik­ke den for­mode­de ger­nings­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.