Mi­mi Hea­ring Test

BT - - NYHEDER -

Er en en­gelsk­spro­get app til iPho­ne, men end­nu ik­ke til An­droid. Ap­pen sen­der fre­kven­ser ind i bru­ge­rens ører og te­ster, hvor­når man re­gi­stre­rer dem. Fir­ma­et til­by­der – og­så gra­tis – en så­kaldt Hea­ring Am­pli­fi­er, som man kan bru­ge til at op­le­ve, hvor­dan det er at an­ven­de for­sta­er­ket/for­bed­ret lyd – i det­te til­fa­el­de via en smartp­ho­ne og et sa­et ho­ved­te­le­fo­ner. Beg­ge apps kan fin­des ved at sø­ge på ’Mi­mi’ i Ap­psto­re. Al­ter­na­tivt kan du og­så gø­re brug af ap­pen Sie­mens Hea­ring test. An­be­fa­let af Hø­re­for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.