Di­a­be­tes & Kul­hy­drat­ta­el­ling

BT - - NYHEDER -

Ap­pen be­reg­ner det sam­le­de ind­hold af kul­hy­drat i dit må­l­tid og dit in­sulin­be­hov. For at ud­reg­ne dit in­sulin­be­hov skal du sam­men­sa­et­te dit må­l­tid i ap­pen. Det gør du via de 165 pra­e­de­fi­ne­re­de mad- og drik­ke­va­rer, der al­le er be­skre­vet med kul­hy­drat­ma­eng­de og øv­rig na­e­rings­va­er­di. Du kan gø­re din app end­nu me­re brug­bar og per­son­lig ved at til­fø­je di­ne eg­ne mad- og drik­ke­va­rer. Ap­pen fin­des bå­de til iPho­ne og til An­droid-te­le­fo­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.