MyVi­sionTra­ck

BT - - NYHEDER -

Hvis du li­der af øjen­syg­dom­men amd el­ler di­a­be­tisk øjen­syg­dom, kan du må­ske ha­ve gavn af den­ne app. For­må­let er at op­da­ge tid­li­ge for­an­drin­ger, in­den syg­dom­men i for­va­er­res. Øjen­for­e­nin­gen an­be­fa­ler ik­ke den­ne app el­ler an­dre be­stem­te apps.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.