IHe­alth Align

BT - - NYHEDER -

Kan må­le blod­suk­ker og be­står af en gluko­se­må­ler, test­stri­ber og en mo­bil-app. Gluko­se­må­le­ren kob­les til te­le­fo­nen, og da­ta vi­ses på te­le­fo­nen. Bru­ge­ren kan selv føl­ge med i re­sul­ta­ter­ne og sen­de dem vi­de­re til sin la­e­ge. Ap­pen er god­kendt af FDA (den ame­ri­kan­ske sund­heds­sty­rel­se) og ka­rak­te­ri­se­res som me­di­cinsk ud­styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.