SkinVi­sion

BT - - NYHEDER -

Er en mo­bil-app, som kan ana­ly­se­re bil­le­der af mista­en­ke­li­ge mo­der­ma­er­ker med smartp­ho­nens ka­me­ra. Bru­ge­ren bli­ver vars­let med et grønt, gult el­ler rødt lys. Hvis ly­set er rødt, bli­ver man an­be­fa­let at kon­tak­te sin la­e­ge. SkinVi­sion me­ner at kun­ne for­ud­si­ge al­voren af et mo­der­ma­er­ke med op til 70 pct. Ap­pen er CE-ma­er­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.