Wit­hin­gs blod­tryks­må­ler

BT - - NYHEDER -

Er et ap­pa­rat, som trå­d­løst kan må­le blod­tryk og puls. Bru­ge­ren må­ler selv blod­tryk og puls og sen­der der­ef­ter re­sul­ta­ter­ne til en mo­bil-app, som vi­ser re­sul­ta­ter­ne må­lt over tid. Blod­tryks­må­le­ren er god­kendt af FDA og (den ame­ri­kan­ske sund­heds­sty­rel­se) og ka­rak­te­ri­se­res som me­di­cinsk ud­styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.